1. Vrienden van De Warrenhove

Vrienden van De Warrenhove

De Warrenhove kende tot 1 mei 2020 de stichting ‘Vrienden van de Warrenhove’. De stichting stelde zich ten doel het dagelijkse leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij trachtte dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geld voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum De Warrenhove kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

Door het beëindigen van de Stichting is het niet langer mogelijk om giften en donaties te storten.

ANBI

De Stichting was door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen daarmee als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten over verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkenning te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie. De bestanden kunt u als pdf bestand downloaden; klik daarvoor op het gewenste bestand. Deze opent daarna in een nieuw venster.

Contactgegevens

De stichting is per 1 mei 2020 opgeheven.
Naam: Stichting Vrienden van De Warrenhove
RSIN nr.: 816176255
Email adres:  Vrienden.Warrenhove@kpnmail.nl

2020-EINDAFREKENING-publicatie

Beleidsplan St. Vrienden van De Warrenhove 06-04-2018

Jaarrekening 2018

Activiteiten 2019

Jaarrekening 2019

Zorggroep Liante

De Warrenhove is één van de zeven locaties van Zorggroep Liante.

Contact

De Warren 8
9203 HT Drachten
T 0512 591 100

15

Er is altijd wat te doen!

Iedere week organiseren we leuke activiteiten in De Warrenhove.
Komt u ook?

Menu