Telefoon van de burgemeester van Smallingerland

Jan Rijpstra, burgemeester van Smallingerland (Drachten) heeft met Anneke Groenenberg, onze directeur-bestuurder, telefonisch contact gehad. Aanleiding voor het telefoontje is de situatie in De Warrenhove. De burgemeester sprak zijn bewondering richting alle zorgmedewerkers uit. “De inzet van jullie medewerkers verdient ieders respect, en voor de organisatie: heb ook aandacht voor nazorg voor elkaar. Als bestuurslid van de Veiligheidsregio is dit een onderwerp waarover we ons momenteel buigen. Heel belangrijk om daar met elkaar om te denken.”

Een mooi compliment voor al onze mensen (en niet alleen in De Warrenhove) die we graag wilden delen.

 

Terug